CzAN Read more...

Lucid Info 22/12/2k

Hi!
I was reading the news on Amiga Czech News and eXec webpages...
There are very big differences in them... The eXec news aren`t very optimistic, yours
are much better:))
So, I would like to add few more (maybe) optimistic news :)
I am founder of a new polish amiga software group, and would like to present our
projects to you and to all owners of Amiga :)
Personally I would prefer speaking in Polish but C`est la Vie ;)

If you know polish then read projekt.txt if not - forget about this file:))

Our first project is an turn-based strategy game called (for now) Supreme Nations.
The inspiration for this game were Civ and CivII
Currently we have got 35 pages of scenario, 3 past versions of this game, and we`re
looking for help in finishing this projects and the others:)
In the full version will be 24bit graphics (on gfx cards) and 8bit aga. about 16
nations to rule, each having it`s own characteristics. 'Heroes'. about `100 units.
Great gfx, musix from cd(known musicians:) and days of fun:) (lets hope;))

Next our project is a manager game called The Challenge! Premiership. I want to make it
a manager for everybody :) - for the amateurs and pros.
The graphics will be standard - 24bit on gfx cards, and 8bit on AGA. See ekran.iff
I don`t know how many leagues will be in this game as the names of clubs, leagues and
players are often copyrighted. So we will have to get licence for these leagues :(
Unless will make it not commercial but i doubt it...

Our last but not least:) project is a freeware production called Milionerzy. It is
inspired on popular all over the world tv (dumb) show:)
It will be available in few days time to download from our website and cover cd`s and
of course Aminet.

Well, I think that`s all (for now:) more messages to come:))

Ahh.. almost forgot.. as I said we`re looking for help. We are looking for coders
(C/C++, ASM), graphicans(2d. 3d - more), musicians. We could use some help in scenarios
developing. Thank you.

e-mails: tumash@wp.pl
     tumash@kki.net.pl
     luciddreams@luciddreams.free.ecig.pl
     tmdag@poczta.wp.pl

www: http://www.luciddreams.free.ecig.pl - sorry, only polish version (still)
available, and under construction - will finnish after Christmas.


---

Lucid Info 22/12/2000

No dobrze, doszedīem do wniosku, ūe nadeszīa najwyūsza pora aby wyjōź
z cienia...
W imieniu Lucid Dreams Ent. pragnė zaprezentowaź projekty nad ktorymi
od jakiegos czasu pracujemy...

Pierwszym, flagowym, jest strategia turowa. Gra wzorowana na Civ II.
Staramy siė rozwināź pomysī Sida Meiera jeszcze bardziej i stworzyź
grė tak dla 'starych wyjadaczy' jak i dla amatorów (choź moūe byź dla
nich za trudno..).
Gra oferowaź ma animowane, renderowane intro, przerywniki, 16 narodów
do pokierowania, dowódców/bohaterów, okoīo 100jednostek wojskowych,
traktaty, sojusze, unie. 24bit grafikė na kartach graficznych i 8bit
na AGA. Byź moūe muzykė z CD. Kilka niespodzianek. No i dni ōwietnej
zabawy (mam nadziejė ;))

Minimalny konfig: 030+16mb ram AGA (karta graficzna bėdzie baaardzo
zalecana)
Termin ukazania siė: ??? (pomoc pilnie potrzebna, ale o tym dalej)
Nazwa(robocza): Supreme Nations
Na razie jest 35 stron scenariusza i 3 poprzednie wersje tej gry. Przy
czym obecna nie bėdzie miaīa nic wspólnego (poza nazwā) z poprzednimi.


Drugim projektem jest manager piīkarski. Chcemy aby ta gra byīa jakby
īācznikiem pomiėdzy prostymi managerami w stylu Premier Managera, The
Managera (gdzie gīówny nacisk jest poīoūony na 'otoczkė') i bardziej
skomplikowanych - Championship Manager.
Gīównā rozdzielczoōciā bėdzie 640x480 (powinno to ucieszyź posiadaczy
kart graficznych). Co do iloōci lig to trudno coō na dzieļ dzisiejszy
powiedzieź. W myōl pewnej ustawy nazwy klubów, nazwiska piīkarzy,
nazwy lig sā w wiėkszoōci przypadków znakami firmowymi wiėc
(podejrzewam, nie jestem pewien - nie jestem prawnikiem:), ūe bėdzie
trzeba staraź siė o jakieō licencje/pozwolenia.

Nazwa(tymczasowa): The Challenge! Premiership 2000
Minimalna konfiguracja: 030, AGA(z powodu wysokiej rozdzielczosci)
(zalecena 040 lub karta graficzna)
Termin wydania: ??? (prawdopodobnie wczeōniej niū Supreme)
[zamieszczam roboczy ekran z gry]

Ostatnim z naszych projektów (trudno nazwaź tė grė projektem:) jest
klon Milionerów (r u :)). Gra powinna ukazaź siė na dniach. Otwiera
siė w skalowanym okienku (na kartach graficznych wykorzystuje 24bit:),
wszystko jest īadne, kolorowe. Do tego bėdzie muzyczka (moje
dopowiedzenie - poprosiliōmy o niā MaXyM-a ale na razie nie ma od
niego odpowiedzi i dopóki nie podeōle nam muzyki albo odpowiedzi, ūe
jednak nie zrobi muzyki bo 'coō tam', nie naleūy go traktowaź jako,
potencjonalnego, autora muzyki do tej gry.)
Niestety, jeszcze w tej wersji nie ma wirtualnego Huberta, ale
pracujemy nad tym. Co do drukowania czeków - zastanawiamy siė:))

Nazwa: oryginalna :)
Termin wydania - pod choinkā, byź moūe, siė znajdzie (jeszcze w tym
roku:)
Minimalna konfiguracja: AGA.
Status: freeware/shareware (zastanawiamy siė nad tym. Max. cena za ew.
shareware - 2zī)


Jest jeszcze kilka projektów nad którymi pracujemy ale za wczeōnie o
nich mówiź... Moūe po ōwiėtach...

Na zakoļczenie. Poszukujemy, pilnie - koderów (C/C++, ASM), osób do
pomocy przy pisaniu scenariuszy
mniej pilnie - grafików 2d/3d (tych drugich bardziej), muzyków.

Nasza grupka jest juū sporawa, ale przy projektach takich jak Supreme
przyda nam siė kaūda dodatkowa osoba do pomocy.

Adresy:
www - http://www.luciddreams.free.ecig.pl (strona w przebudowie,
koniec przebudowy po ōwiėtach)
e-mail - tumash@kki.net.pl
     luciddreams@luciddreams.free.ecig.pl
     tmdag@poczta.wp.pl